سنا (سامانه نوبت دهی اینترنتی)   
 
 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی
تماس با مرکز درمانی: 52722173 - 52722101 داخلی 318 و 321
ردیف نام پزشک تخصص تاریخ روز شیفت نوبت باقیمانده ثبت نوبت
۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۶ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۷ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۸ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۹ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۰ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۶ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۷ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۸ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۹ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۰ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دوشنبه عصر 0 تکمیل ظرفیت
۲۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت