سنا (سامانه نوبت دهی اینترنتی)   
 
 
درمانگاه تخصصی بیمارستان مهر
تماس با مرکز درمانی: 07152822250
ردیف نام پزشک تخصص
۱ دکتر سجاد نامور دکتر سجاد نامور متخصص چشم دریافت نوبت
۲ دکتر مهسا ستوده دکتر مهسا ستوده متخصص داخلی دریافت نوبت
۳ فاطمه شجاع زاده فاطمه شجاع زاده متخصص سونوگرافی دریافت نوبت
۴ الدوز روستائی الدوز روستائی متخصص اعصاب و روان دریافت نوبت
۵ محدثه طاهری محدثه طاهری متخصص اطفال دریافت نوبت
۶ نرگس منتظری نرگس منتظری متخصص زنان و زایمان دریافت نوبت