سنا (سامانه نوبت دهی اینترنتی)   
 
 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی
تماس با مرکز درمانی: 07152728422 - داخلی 370
پیغام سامانه
توجه: نوبت های ام آر ِآی هر روز صبح ساعت 8 به غیر از روزهای تعطیل فعال میشود،تلفن تماس :07152728422 - داخلی 370
ردیف نام پزشک تخصص تاریخ روز شیفت نوبت باقیمانده ثبت نوبت
۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۶ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۷ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۸ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۹ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۰ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۶ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۷ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۸ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۱۹ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۰ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۱ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ سه شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۲ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ دوشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۳ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ یکشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۴ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ شنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۵ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ پنجشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت
۲۶ MRIبیمارستان لامرد MRIبیمارستان لامرد ام آر آی (MRI) ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ چهارشنبه صبح 0 تکمیل ظرفیت