سنا (سامانه نوبت دهی اینترنتی)   
 
 


راهنمای ثبت نوبت

برای ثبت نوبت آنلاین، ابتدا از لیست مراکز درمانی، پزشک مورد نظر و زمان ویزیت را انتخاب نمایید. سامانه از شما کد ملی و شماره همراه درخواست می کند و یک کد تایید به شماره همراه شما ارسال می شود. در مرحله بعد کد تاییدی که به همراه شما رسیده است را در قسمت مربوطه وارد نمایید تا ثبت نوبت شما نهایی گردد. در پایان سامانه یک کد رهگیری در اختیار شما قرار می دهد که لازم است تا زمان مشخص شده به مرکز درمانی مراجعه نمایید